بلوک پروترم


مزایای بلوک پروترم

  • مقاومت فشاری
  • عایق صوتی
  • عایق حرارت
  • افزایش سرعت ساخت
  • کاهش مصرف آب
  • سازگار با محیط زیست